Fabryka Czapek i Kapeluszy KASZKIET Grajcar i Szmidla Spółka Jawna

ul.Sopocka 6/8
42-200 Częstochowa

ul.Srebrna 49
42-200 Częstochowa


Dane kontaktowe

Adres email: kaszkiet@pro.onet.pl

Telefon: Czapki cywilne: 34 366 66 07
Czapki mundurowe: 669 997 975
Sklep online: 603 061 415

Formularz kontaktowy

Czekamy na Twoje sugestie, uwagi i komentarze. Odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Rozwiń [v]

  1. Administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest Fabryka Czapek i Kapeluszy KASZKIET Grajcar i Szmidla Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie (42-200) ul. Sopocka 6/8
  2. Kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych – kaszkiet@pro.onet.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu handlowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowiącej samoistną przesłankę legalizującą przetwarzanie danych – usprawiedliwiony interes administratora danych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty będące bezpośrednio zaangażowane w kontakt.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej po przez formularz kontaktowy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu ich dalszego przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Mapa